W sobotę w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się promocja tomiku poezji Witolda Stawskiego „Zatrzymanie”.
Wydarzenie połączono z recitalem Mirosława Drożdżowskiego – gitarzysty
i kompozytora, który przedstawił muzyczne ilustracje wierszy Stawskiego oraz
z rozmowami o sztuce – z poetką Wandą „Dusią” Stańczak.
Dziękujemy 🤝