11 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień Radia. Celem tego mniej znanego święta jest podkreślenie roli radia w codziennym życiu społeczeństwa.

Za oficjalną datę powstania polskiej radiofonii uznawany jest 18 kwietnia 1926 r. Ważnym krokiem dla rozwoju radiofonii było uchwalenie w 11 kwietnia 1923 r., przez Stowarzyszenie Radiotechników Polskich, dokumentu pt. „Opinia zarządu SRP w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej”. Już w czerwcu tego samego roku wpłynął do Sejmu RP stosowny projekt ustawy opracowany przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, a 3 czerwca 1924 r. ustawa została podpisana.

Istotny wkład w rozwój radiofonii wniósł też związany z Piotrkowem Piotr Paweł Górecki. Urodzony 30 czerwca 1887 r. kształcił się w piotrkowskim gimnazjum rządowym. W  1921 r. został naczelnym dyrektorem Polskiej Agencji Telegraficznej, a następnie dyrektorem programowym Polskiego Radia. To właśnie on rozwinął Polską Agencję Telegraficzną do rangi międzynarodowego ośrodka informacji, tworząc placówki w Berlinie, Paryżu, Rzymie i Moskwie,
a także podpisując umowy o współpracy, m.in. z Agencją Reutera z Londynu. Polska Agencja Telegraficzna funkcjonowała również po 1939 r., na emigracji,
by w 1991 r. połączyć się symbolicznie z Polską Agencją Prasową. Piotr Górecki sprawował natomiast swoją funkcję do 1929 r., potem  zajmował się Polskim Radiem. Oceniany był jako niezwykle kulturalny człowiek, który był dobrym dyrektorem programowym, miał duży rozmach w pracy, a także doceniał znaczenie dobrej muzyki i literatury w programach.

Prawdopodobnie przesądziło to o tym, że 7 września 1938 r. Dyrekcja Polskiego Radia zwróciła się z prośbą do „prezesa muzeum Ziemi Piotrkowskiej” – Michała Rawity Witanowskiego, o pomoc w organizacji transmisji regionalnej
z Piotrkowa. Zakładała ona m.in. transmisję reportażu z Piotrkowa poświęconego przeszłość i teraźniejszości miasta, który miał w zamyśle zostać oparty o rozmowę z Witanowskim (zbiory Muzeum oraz dzieje Piotrkowa)
i prezydentem miasta (samorząd, życie gospodarczo-kulturalne Piotrkowa). Ponadto przewidywano też transmisję  nabożeństwa z kościoła farnego
z udziałem miejscowego chóru. Dość zagadkowo brzmiał natomiast zapis dotyczący wycieczki mikrofonu po Piotrkowie. Dwugodzinny blok transmisyjny planowano przeprowadzić w dzień świąteczny w godzinach 9.15 -11.30.
w programie ogólnopolskim.

W zbiorach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się pismo Dyrekcji Polskiego Radia w tej sprawie. Nie wiadomo czy przeprowadzone wówczas nagrania przetrwały do naszych czasów. Gdyby tak się stało, byłyby z pewnością interesującym materiałem fonograficznym dotyczącym naszego miasta.

 

Mecenas Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim Polska Grupa Energetyczna
⬇️⬇️⬇️
Grupa PGE