Rocznica Urodzin twórcy piotrkowskiego Muzeum

 

13 września 1859 r. w Częstochowie w niezamożnej rodzinie ziemiańskiej urodził się Michał Adam Józef Witanowski.

Z wykształcenia farmaceuta, z pasji: archiwista, muzealnik i bibliofil. Z potrzeby serca społecznik i filantrop, z zamiłowania historyk, regionalista, krajoznawca. Człowiek instytucja, którego efektami pracy można by obdarzyć wiele osób. Wszędzie gdzie się pojawiał, zgłębiał dzieje miejsc, budowli i rodów, wyszukiwał pamiątki przeszłości, inicjował działalność społeczną i rozwijał poczucie polskości, chroniąc wartości kulturowe i hołubiąc tradycje ojczyste.

W 1907 r. wraz z rodziną przeniósł się do trybunalskiego grodu – Piotrkowa. Tu wykupił aptekę mieszczącą się przy Rynku Trybunalskim nr 3, którą prowadził nieprzerwanie przez 36 lat. Początki pracy zawodowej zbiegły się z działalnością naukową, pisarską i społeczną. Liczne prace Witanowskiego poświęcone tematyce historyczno-krajoznawczej, publikowane były w lokalnych czasopismach. W latach 1908-1913, działał Witanowski w piotrkowskiej ochotniczej straży ogniowej, pełniąc m.in. funkcję skarbnika. Jednocześnie współpracował z tygodnikiem „Kronika Piotrkowska”, a w latach 1910-1914 był nawet naczelnym redaktorem tego pisma. W 1908 r. przy wsparciu entuzjastów krajoznawstwa, zorganizował piotrkowski Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK), któremu przewodniczył przez 35 lat. 10 września 1909 r. zainicjował działalność sekcji muzealnej przy piotrkowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Podjęte starania zaowocowały następnie powstaniem muzeum krajoznawczego ziemi piotrkowskiej, któremu farmaceuta, archiwista i regionalista, przekazał gromadzone przez wiele lat zbiory. W 1918 r. na potrzeby piotrkowskiego oddziału PTK odzyskał od Austriaków zamek zygmuntowski. Pierwsze zebranie członków Towarzystwa w wyremontowanym ze składek społecznych budynku odbyło się 15 października 1922 r. Swoją siedzibę znalazły tam oprócz oddziału PTK, muzeum, a także biblioteka, bowiem piotrkowianin ten, był znany bibliofilem, miłośnikiem i zbieraczem pamiątek przeszłości związanych z historią naszej ojczyzny. Wiele z nich po dziś dzień prezentowanych jest na wystawach organizowanych przez Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.

Postać twórcy piotrkowskiego Muzeum przybliża planszowa wystawa prezentowana w witrynach apteki prowadzonej przed laty przez Michała Rawitę Witanowskiego.