6 września w godzinach przedpołudniowych na terenie cmentarza parafialnego w Chorzęcinie odbyły się uroczystości upamiętniające por. rez. Antoniego Żarskiego z 45 Pułku Piechoty walczącego w składzie13 Dywizji Piechoty Armii Obwodowej „Prusy”. W bohaterskiej walce zdołał on samodzielnie unieszkodliwić czołg niemiecki i zatrzymać kolumnę pancerną. Brawurowa akcja możliwa była dzięki spostrzegawczości i odwadze por. Antoniego Żarskiego, który podjechał konno do niemieckiego czołgu i przez otwarty właz wrzucił do środka granat zabijając tym samym załogę i niszcząc pojazd niemiecki. Po wykonaniu zadania poniósł śmierć w wyniku ostrzału prowadzonego przez inne niemieckie czołgi.
Uroczystość rozpoczęła się odmówieniem modlitwy za poległych w obronie Ojczyzny, którą poprowadził ks. Mirosław Wujek. Następnie młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zawadzie wysłuchała prelekcji kustosza Piotra Gajdy. W krótkim wystąpieniu przybliżone zostały zebranym wydarzenia
z września 1939 r., które rozegrały się w okolicach Wolborza, Chorzęcina, Zawady i Tomaszowa Mazowieckiego. Na koniec zapalono znicz pamięci i odśpiewano hymn państwowy.
W uroczystościach przygotowanych przez Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim oprócz młodzieży szkolnej uczestniczyli mieszkańcy okolicznych miejscowości,
a także obecni i emerytowani pracownicy: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim oraz Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego.
Zainteresowani tematyką wrześniowa, mogą zapoznać się z wystawą
pt.: „Obrona szosy piotrkowskiej”, która prezentowana jest w salach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.