Nie zapomnijcie tamtych dni sierpniowych…
Sierpień to miesiąc szczególny w dziejach Polski i Piotrkowa z uwagi na przypadające wówczas rocznice.

📆
15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny nazywane świętem Matki Boskiej Zielnej, podczas którego dziękowano za pomoc w ciężkiej pracy na roli oraz za opiekę nad ludźmi i ich plonami. W piotrkowskim kościele farnym znajduje się podarowany przez królową Bonę wizerunek Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

📆
6 sierpnia 1914 r. wyruszyła z Krakowa w stronę Warszawy Pierwsza Kompania Kadrowa, z żołnierzy której sformowano, podporządkowane Austrii Legiony Polskie. W dniu 16 sierpnia za aprobatą Austriaków i za porozumieniem środowisk konserwatywnych i demokratycznych powołano też Naczelny Komitet Narodowy, który w Piotrkowie stacjonował od 1915 r.

📆
15 sierpnia przypada też Święto Wojska Polskiego obchodzone w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej stoczonej w 1920 r. Czynny udział brali w niej również piotrkowianie. Z ich relacjami zapoznać można się w okolicznościowej jednodniówce dostępnej w piotrkowskim Muzeum.

📆
Sierpień 1939 r. był czasem ostatnich dni pokoju, pełnych niepewności, lęku i obaw. W Piotrkowie trwały przygotowania związane z rosnącym zagrożeniem ze strony Niemiec, a także planowe działania związane z zajęciem pozycji obronnych przez 25 pp kwaterujący dotychczas w Piotrkowie.

📆
1 sierpnia 1944 r. rozpoczęło się powstanie warszawskie. Heinrich Himmler, na wieść o tym wydarzeniu, nakazał niezwłoczne zgładzenie piotrkowianina Stefana Roweckiego, który pełnił funkcję Komendanta Głównego Armii Krajowej – największej podziemnej armii okupowanej Europy. Według ustaleń historyków został on zamordowany w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen między
2 a 7 sierpnia 1944 r.

📆
31 sierpnia 1980 r. podpisane zostały porozumienia sierpniowe. W zbiorach Działu Archiwaliów piotrkowskiego Muzeum znajduje się min. nadzwyczajny dodatek do periodyku „Solidarność Ziemi Łódzkiej”, który przed laty był w posiadaniu komisji zakładowej NSZZ Solidarność działającej przy Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.