Piotrkowianie ratujący Żydów

24 marca ustanowiony został w 2018 r. przez Parlament RP Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Przypominamy dziś nazwiska piotrkowian, którzy podczas II wojny światowej z narażeniem życia, udzielali schronienia Żydom.

Warto przypominać o tym, że restrykcyjne rozporządzenie okupacyjne, w myśl których osoba udzielająca jakiejkolwiek pomocy Żydom karana była śmiercią, obowiązywały jedynie na ziemiach polskich. Mimo to właśnie tutaj odnotowano najwięcej przypadków pomocy Żydom. Działania te przybierały różne formy: ukrywanie po „aryjskiej” stronie, umożliwianie ucieczek z getta, wyrabianie fałszywych dokumentów i tzw. „aryjskich papierów”. Każdy kto decydował się na okazanie najmniejszego gestu człowieczeństwa poprzez udzielenie schronienia lub dostarczenie żywności, narażał nie tylko siebie, ale również swoją rodzinę
i osoby z najbliższego otoczenia. Wielu Polaków przypłaciło tę pomoc życiem, inni trafili do obozów. Nieliczni doczekali wolności wspólnie z żydowskimi podopiecznymi. Wśród tych, którzy zdali egzamin z człowieczeństwa nie brakuje również piotrkowian. Państwo Izrael honoruje ludzi z całego świata za bezinteresowną pomoc udzielaną Żydom prześladowanym przez Niemców podczas II wojny światowej poprzez przyznanie tytułu i medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Tytuł ten przysługuje 27.712 osobom z 51 krajów świata. 7112 to Polacy, wśród których jest kilkadziesiąt osób związanych z Piotrkowem
i regionem.