🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 Dziś obchodzimy 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego!
♦️ Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” Powstanie Warszawskie rozpoczęło się
1 sierpnia 1944 r.
♦️ Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa
i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się
i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w roli gospodarza. Planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące.
♦️ Przez 63 dni Powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną
i osamotnioną walkę, której celem była wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej Polska.
♦️ Największa bitwa, stoczona podczas II wojny światowej przez organizację podziemną w okupowanej przez hitlerowców Europie rozpoczęła się o godz. 17.00.
📣 Godzina „W” jest kulminacyjnym momentem obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. O tej porze uczcijmy chwilą zadumy tych, którzy 78 lat temu podjęli walkę z niemieckim okupantem.
1 sierpnia – pamiętamy!
Cześć i Chwała Bohaterom!
🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do zapoznania się
z plenerową ekspozycją, prezentowaną na parkanie muzealnym, która poświęcona została mieszkańcom Piotrkowa uczestniczącym w powstaniu warszawskim. Biogramy bohaterów zostały opracowane przez doktora Piotra Stanka z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. Prezentację wzbogacają reprodukcje zdjęć archiwalnych, dokumentów i korespondencja z obozów jenieckich będąca świadectwem losu powstańców po upadku powstania warszawskiego.
Powstanie warszawskie w sposób bezpośredni dotyczyło wielu rodzin, które po II wojnie światowej osiadły na ziemi piotrkowskiej. Przykładem może być rodzina Teofila Budzanowskiego. Podczas powstania warszawskiego walczył w Śródmieściu. Razem z nim
w powstaniu brała udział trójka jego dzieci – synowie Andrzej
i Tadeusz oraz córka Maria. Po zakończeniu wojny Budzanowski pracował w szkolnictwie. Najpierw w Tomaszowie Mazowieckim,
a następnie przeniósł się do Piotrkowa, gdzie został mianowany na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego.
Piotrkowian biorących udział w powstaniu warszawskim odnaleźć można też w Grupie Kampinos. Do Piotrkowa, po klęsce tych oddziałów w bitwie pod Jaktorowem, przybył ówczesny porucznik Adolf Pilch – cichociemny, który wraz ze swoimi 80 żołnierzami dołączył do 25. pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej Podokręgu Piotrków. Wśród rdzennych warszawiaków, którzy osiedlili się w Piotrkowie nie brakowało nauczycieli, aktorów czy muzyków, którzy w pierwszych latach po wyzwoleniu współtworzyli życie kulturalne naszego miasta.
Warto przypomnieć również, że po upadku powstania warszawskiego siedziba piotrkowskiego Muzeum – Zamek Królewski, od października 1944 do stycznia 1945 roku był tymczasową siedzibą Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Na elewacji znajdującej się obok piotrkowskiego zamku kamienicy użytkowanej dziś przez Muzeum, znajduje się pamiątkowa tablica, która ufundowana została w 2004 roku.

https://www.facebook.com/photo?fbid=390656976585101&set=a.105808251736643