Wystawa „Peter Hofmann – żołnierz i fotograf” związana jest ściśle z jednym z najnowszych nabytków Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. W 2019 roku otrzymaliśmy w darze od Pani Beaty Hofmann album fotografii z okresu I wojny światowej, którego autorem i właścicielem był dziadek męża Pani Beaty. Okazało się, że zawiera on ponad 400 fotografii, w tym sporą ilość okolic Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Pabianic, a przedstawiają działalność kompanii pionierów (saperów) Armii Cesarstwa Niemieckiego.

Na wystawie prezentujemy ponad 60 powiększeń fotografii z albumu oraz liczne eksponaty związane z działalnością pionierów (saperów), w tym wyposażenie żołnierzy i narzędzia, którymi się posługiwali. Część eksponatów pochodzi ze zbiorów prywatnych Piotra Wojtasika, któremu serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji wystawy.

Uzupełnieniem wystawy jest odkryty w grudniu 2019 roku przez obecnego kuratora wystawy depozyt z okresu I wojny światowej z parku w Woli Krzysztoporskiej.

Odkrycie depozytu w parku w Woli Krzysztoporskiej jest wyjątkowe, gdyż związane jest zapewne z pierwszymi miesiącami walk prowadzonych podczas I wojny światowej. Sam Piotrków Trybunalski podczas 1914 roku kilkukrotnie przechodził w ręce pruskie, rosyjskie i austriackie. Już 13 sierpnia Piotrków zostaje opanowany przez wojska niemieckie generała von Woyrscha, by po dwóch tygodniach wycofać się i ponownie miasto opanowują oddziały rosyjskie (generała Charpentiera). 29 września – ponownie Piotrków przechodzi w ręce niemieckie, by po kolejnym miesiącu miasto zostało opanowane przez wojska carskie. Ostatecznie w dniach 15-16 grudnia 1914 roku do Piotrkowa wkraczają wojska austriackie i pozostają w mieście do końca I wojny światowej. Sam depozyt w Woli Krzysztoporskiej nie jest związany z pierwszym etapem walk o Piotrków, a raczej z wydarzeniami w końcu października i listopadzie 1914 roku, gdy wojska rosyjskie wyparły oddziały niemieckie z tego rejonu. Znajdujące się w depozycie głównie stare typy używanych bagnetów wskazują, że należały do żołnierzy z pomocniczych oddziałów pruskich – być może z pułku Landsturmu.

Postać Petera Hofmanna jest niestety słabo znana. Wśród informacji pozyskanych od rodziny brakuje takich ważnych danych jak daty: urodzin oraz śmierci Petera. Rodzina żołnierza pochodziła z Halle nad Soławą w Saksonii-Anhalt. Na kilku zdjęciach z albumu Peter Hofmann prezentuje się jako korpulentny, niezbyt wysoki mężczyzna w wieku 35-40 lat, z gęstymi wąsami. Udało się ustalić, że służył w stopniu leutnanta (podporucznika) w kompanii pionierów (saperów) Landwehry XIX Korpusu Armijnego przy 83 Dywizji Piechoty Armii Cesarstwa Niemieckiego. Kompania wchodziła w skład Brigade „Doussin” – jednej z brygad w składzie Korpusu Landsturmu Posen 1. Korpus ten skierowano w listopadzie 1914 roku do wzmocnienia sił IX Armii przy planowanym natarciu na Łódź (w ramach tzw. „Operacji Łódzkiej”). Kompania działająca w składzie 83 Dywizji Piechoty walczył w rejonie Sochaczewa wiosną 1915 roku, brał udział w ciężkich bojach nad Narwią w rejonie Różana w lipcu 1915 roku, a następnie walczył na Podlasiu (w sierpniu i wrześniu 1915 roku).

Peter Hofmann

Wystawa jest otwarta dla zwiedzających. Zapraszamy