29 listopada 2017 r. w salach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Piotrkowskimi ścieżkami do niepodległości”, który dofinansowany został przez Biuro Programu „Niepodległa” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Okolicznościowy. Wykład pt. „Myśli i miejsca na drodze do Niepodległej. Kraków 1914 – Piotrków 1916 – Lublin-Warszawa 1918 – Paryż 1919”, wygłosił profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracownik Zakładu Historii i Administracji Bezpieczeństwa Arkadiusz Adamczyk, który jako historyk i politolog specjalizuje się w zakresie nauk o polityce. Profesor jest redaktorem naczelnym rocznika naukowego „NIEPODLEGŁOŚĆ” oraz periodyku „Polityka i Bezpieczeństwo”.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie piotrkowskich szkół średnich oraz przedstawiciele mediów.

Zadanie pod nazwą „Piotrkowskimi ścieżkami do niepodległości” zrealizowane zostało przez Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Wieloletniego Programu Rządowego na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA” wspierającego projekty zgodne z wartościami służącymi wzmacnianiu wspólnoty Polaków w oparciu o polską tradycję państwową.