175 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Piotrkowie.

Historia kolejnictwa w Piotrkowie jest niemal tak stara jak historia pocztowych znaczków. Pierwsze znaczki pocztowe wyemitowane zostały w 1840 r. w Anglii. Wkrótce, bo już w 1860 r. pojawiły się również na ziemiach polskich. W międzyczasie podjęto budowę Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Poruszające się tzw. „wiedenką” pociągi zawitały do Piotrkowa już w 1846 r.175. lecie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Piotrkowie zbiegło się z ustanowieniem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Związane było to z 20. rocznicą pierwszego pakietu kolejowego, a także 175. rocznicą budowy pierwszego w historii połączenia kolejowego między dwiema stolicami europejskimi, które połączyło Paryż i Brukselę. Ponadto w 2021 r. przypada 40-lecie francuskich pociągów dużych prędkości TGV (Train à Grande Vitesse) oraz 30-lecie istnienia szybkiej kolei ICE (Inter City Express) w Niemczech. Ustanowienie Europejskiego Roku Kolei w założeniu ma przyczynić się do promocji transportu kolejowego jako bezpiecznego, ekologicznego środka transportu łączącego ludzi i regiony. W 2021 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu okolicznościową serię „Nowoczesny tabor kolejowy” składającą się z 5 znaczków pocztowych.

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim chcąc zaakcentować rolę Piotrkowa jako miasta związanego z rozwojem kolejnictwa, przygotowało wystawę filatelistyczną, która prezentowana będzie w miesiącach wakacyjnych, nieodzownie kojarzących się z kolejowymi podróżami. Prezentowane na ekspozycji wybrane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów Grzegorza Bartosika, w którego kolekcji znajduje się kilkaset znaczków o tematyce kolejowej emitowanych nie tylko w Polsce. Pośród licznych znaczków na uwagę zasługują m.in. zbiory filatelistyczne z Belgii, Czechosłowacji, Francji, Gujany, Kambodży, Korei, Kuby, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Nikaragui, Rumunii, Węgier, czy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tłem ekspozycji są natomiast prace laureatów konkursu fotograficznego „K O L E J O W Y C H W S P O M N I E Ń C Z A R”, który zorganizowany został w 2018 r. z okazji 100-lecia Kolejowej Orkiestry Dętej w Piotrkowie Trybunalskim.