W piątek (27.10) w siedzibie piotrkowskiego Muzeum – na Zamku Królewskim podpisano umowę dofinansowania.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów objętych dofinansowaniem. Liderem tego projektu jest Piotrków Trybunalski, natomiast partnerem samorząd województwa łódzkiego.
Uroczystość podpisania umowy rozpoczęła się od krótkiej prezentacji. Jolanta Kopeć, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji, opowiedziała o zrealizowanych do tej pory projektach oraz kolejnych etapach rewitalizacji.
Następnie umowę dofinansowania podpisali: prezydent Krzysztof Chojniak, marszałek Witold Stępień oraz wicemarszałek Dariusz Klimczak.