Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na promocję książki dr. Tomasza Andrzeja Nowaka pt.: „Nekrologi   piotrkowskiego Tygodnia   1873-1906”.
Spotkanie odbędzie się 1 marca 2020 r. (n i e d z i e l a) o godz. 16.00 w salach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.


Książka zainteresuje nie tylko miłośników przeszłości Piotrkowa. Może okazać się też pomocna osobom z terenów dawnej guberni piotrkowskiej. Nekrologi pozostają bowiem nieocenionym źródłem informacji w badaniach genealogicznych i biografistyce zarówno dla zawodowych badaczy historii, jak też regionalistów, przewodników turystycznych i miłośników przeszłości.

Nekrologi przydatne są w coraz popularniejszych dziś badaniach genealogicznych, a także biografistyce. Analiza większej ich ilości pozwala natomiast poznać zwyczaje związane z pogrzebami, żałobą, jej wymiarem duchowym i religijnym. Nekrologi z prasy lokalnej są swoistą dokumentacją życia społecznego oraz źródłem wiedzy nie tylko  dla zawodowych badaczy historii, ale również regionalistów, przewodników i miłośników przeszłości . W opracowaniu dr. Tomasza Andrzeja Nowaka pt. „Nekrologi piotrkowskiego Tygodnia 1873-1906”, zamieszczono około 900 nekrologów z czasopisma ukazującego się na terenie całej ówczesnej guberni piotrkowskiej. Dlatego też publikacja ta może okazać się przydatna nie tylko rodowitym piotrkowianom ale też mieszkańcom i osobom związanym z okolicami mniejszych i większych miejscowości wchodzących przed laty w skład guberni piotrkowskiej, takich jak  m.in. Łódź, Częstochowa, Piotrków, Pabianice, Będzin, Tomaszów, Zgierz, Radomsko, Brzeziny, Rawa czy Łask.