Dobiegły końca prace porządkowe prowadzone w dniach 6-12 października br. na piotrkowskim Cmentarzu Wojennym przy ul. Partyzantów 1. Ich celem było oczyszczenie zbiorowych mogił żołnierzy z 1920 r. Z pól grobowych usunięte zostały zalegające jesienne liście i suche gałęzie, oraz uporządkowano zieleń. Ponadto oczyszczono też alejki i wywieziono wygrabione liście i śmieci. Na uporządkowanych, w większości bezimiennych mogiłach, zapalone zostały znicze.
W ten sposób po raz kolejny upamiętnieni zostali piotrkowianie, którzy jako ochotnicy, żołnierze z poboru i oficerowie zawodowi, oddali własne życie w obronie Ojczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej.
Prace przeprowadzone zostały w ramach realizacji kolejnego etapu projektu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim pn. „1920-2020 Uczcijmy pamięć o tych dniach”, który dofinansowany został ze środków programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2020 w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.