Wczoraj (29.09.2022r.) w auli Miejskiej biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim odbył się wieczór autorski pani Wacławy Juszkiewicz-Kamieńskiej, która była świadkiem wielu trudnych wydarzeń kształtujących jej patriotyzm, miłość do Ojczyzny i drugiego człowieka.
Sylwetkę Autorki przybliżyła pani Grażyna Gierczak, która wspomniała m.in. o ofiarnej pomocy niesionej rannym żołnierzom, partyzantom, cywilom, głodnym i chorym, niezależnie od narodowości, religii czy poglądów, przez które pani Wacława stała się wzorem pielęgniarki i uznana została zasłużoną dla rozwoju pielęgniarstwa polskiego.
Pani Wacława przez lata przekazywała do Działu oświatowego piotrkowskiego Muzeum liczne  opracowania, wspomnienia i relacje m.in. z okresu okupacji. Tej właśnie działalności, związanej z zachowaniem pamięci o tych, którzy służyli Ojczyźnie, oddała się po przejściu na emeryturę. Wacława Kamieńska zebrała i opisała cenne materiały dotyczące szkolenia pielęgniarek na terenie Piotrkowa, a także opracowała życiorysy i gromadziła dokumenty zasłużonych pielęgniarek na terenie regionu piotrkowskiego. Z jej inicjatywy powstała Izba Pamięci Pielęgniarskiej w Zespole Szkół Medycznych  w Piotrkowie. Spisane przez siebie relacje wspomnienia i opracowania przekazała m.in. do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Z ówczesnymi dyrektorami tej placówki – Stanisławem Marcinem Gąsiorem i Krzysztofem Wiączkiem utrzymywała relacje owocujące m.in. wydaniem broszury poświęconej działalności piotrkowskiego oddziału Związku Inwalidów Wojennych. Dzięki staraniom Wacławy Kamieńskiej, do piotrkowskiego Muzeum trafiły też kserokopie okupacyjnych gazetek oraz zbiór tzw. bibuły konspiracyjnej pozyskany od pani Zenobii Hartman. Pozostają one obecnie w Dziale Oświatowym, podobnie jak nieopracowane dotychczas rękopisy pani Wacławy Kamieńskiej z lat 1996-2019.
W 2019 r. w związku z przypadającymi obchodami 100 lecia PCK pani Wacława Kamieńska była konsultantką przy organizacji plenerowej wystawy rocznicowej przygotowanej przez piotrkowskie Muzeum. Na potrzeby tego wydarzenia udostępniła wiele cennych dokumentów i fotografii, które znacznie wzbogaciły ekspozycję i pozwoliły na przedstawienie piotrkowskich dziejów tej organizacji .
Po wczorajszym spotkaniu zbiory muzealne wzbogaciły się o trzy kolejne pozycje: „Partyzanckie Termopile”, „Piotrkowska Rodzina Gampfów. Życie za polskość”, oraz najnowsza publikacja pt. „Ukochali Morze i Ojczyznę – Piotrkowscy Marynarze”.