Od 30 kwietnia na parkanie Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim prezentowana jest plenerowa wystawa pt. KONSTYTUCJA 3MAJA – DUMA PIOTRKOWA.
🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Czy wiesz, że przedstawiciele piotrkowskich mieszczan jako jedni z pierwszych zaprzysięgli wierność postanowieniom ustawy majowej z 1791 r. Wydarzenia te rozegrały się już 24 czerwca 1791 r. na piotrkowskim ratuszu.
🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że być może nie byłoby Konstytucji 3 Maja
w znanym obecnie kształcie, gdyby nie zapał i praca piotrkowian – absolwentów miejscowych szkół pijarskich?
🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Czy wiesz jakie związki łączyły Stanisława Małachowskiego – Marszałka Sejmu Wielkiego z Piotrkowem i jego okolicami?
⬇️⬇️⬇️
Te, a także inne ciekawostki znaleźć można na planszach plenerowej wystawy.
Mecenas Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim Polska Grupa Energetyczna
⬇️⬇️⬇️
Grupa PGE