Piotrkowianie w powstaniu warszawskim – plenerowa wystawa na parkanie piotrkowskiego Muzeum
W sierpniu na parkanie piotrkowskiego Muzeum prezentowana będzie plenerowa ekspozycja, która przypomni uczestniczące w powstaniu warszawskim osoby związane z Piotrkowem. Biogramy uczestników tego patriotycznego zrywu opracowane zostały przez doktora Piotra Stanka
z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. Prezentacja wzbogacona została archiwalnymi zdjęciami, dokumentami
i korespondencją z obozów jenieckich. Jest ona ciekawym świadectwem ukazującym losy powstańców po upadku powstania warszawskiego.
Wiele rodzin osiadły na ziemi piotrkowskiej po II wojnie światowej, trafiło tu po upadku powstania warszawskiego. Przykładem jest m.in. rodzina Teofila Budzanowskiego – powojennego dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego. Podczas powstania warszawskiego walczył on w Śródmieściu. Razem z nim w powstaniu brała udział trójka jego dzieci – synowie Andrzej i Tadeusz oraz córka Maria. Wśród rdzennych warszawiaków, którzy osiedlili się w Piotrkowie nie brakowało nauczycieli, aktorów czy muzyków, którzy w pierwszych latach po „wyzwoleniu” współtworzyli życie kulturalne
i oświatowe naszego miasta.
Warto po raz kolejny przypomnieć również, że po upadku powstania warszawskiego siedziba piotrkowskiego Muzeum – Zamek Królewski, od października 1944 r. do stycznia 1945 r. był tymczasową siedzibą Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Na elewacji kamienicy pełniącej dziś funkcję budynku administracyjnego Muzeum, od 2004 r. znajduje się pamiątkowa tablica przypominająca to właśnie wydarzenie.