STANICE KRESOWE

W dniu 27 kwietnia 2023 r., w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się kolejne spotkanie, którego tematem przewodnim były kresowe stanice. Wydarzenie to zorganizowane zostało wraz
z Towarzystwem Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.
Słowo wstępne wygłosił prezes TPPT p. Waldemar Domarańczyk. Realizatorką spotkania była dr Marta Walak – Dyrektor piotrkowskiego muzeum, która podczas wykładu z licznie zgromadzoną publicznością podzieliła się wrażeniami i wiedzą dotyczącą zamków na Kresach.
Część muzyczna prowadzona była przez p. Aleksandrę Fidziańską
oraz p. Witolda Stawskiego.
Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez nasze Muzeum.