W ostatnim czasie piotrkowskie Muzeum odwiedzili uczestnicy międzynarodowego projektu, realizowanego w ramach Programu Europa dla Obywateli, FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating European Narrative of Contested Identities through Citizens’ Participation (Dysonansowe Dziedziczenie w Miastach Europejskich – Tworzenie Europejskiej Narracji Kwestionowanych Tożsamości przez Uczestnictwo Obywateli) Liderem projektu jest włoskie Stowarzyszenie Atrium, a partnerem Powiat Piotrkowski.

15 uczestników z Albanii, Portugalii, Rumunii, Bułgarii, Włoch i Polski, podczas kilkudniowej wizyty (24-25 listopada 2022 r.), uczestniczyło w spotkaniach
i warsztatach, których głównym tematem była ochrona i kultywowanie trudnego, lokalnego dziedzictwa historycznego regionu piotrkowskiego. W spotkaniach
i warsztatach uczestniczyli lokalni mieszkańcy, eksperci i urzędnicy z Powiatu Piotrkowskiego oraz przedstawiciele instytucji, samorządów i miast Europy. Jednym z punktów studyjnego wyjazdu była wizyta w piotrkowskim Muzeum połączona ze zwiedzaniem wystaw stałych i czasowych oraz atrakcjami przygotowanymi dla uczestników specjalnie na tę okazję.