Finał gry miejskiej „ŚLADAMI ROWECKIEGO”

Dziś w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim miał miejsce finał gry miejskiej „Śladami Roweckiego”.

Celem projektu było upowszechnienie wśród młodzieży piotrkowskich szkół średnich wiedzy na temat I komendanta Armii Krajowej Stefana „Grota” Roweckiego, przybliżenie wiedzy o lokalnym bohaterze i szerzenie wartości historycznych wśród młodego pokolenia.

Organizatorem projektu był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim

W akcję włączyli się partnerzy:
Miasto Piotrków Trybunalski
Fundacja „Cor Ignis”
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia
w Piotrkowie Trybunalskim
Studenckie Koło Naukowe Historyków „KLIO” w Piotrkowie Trybunalskim

W grze wzięło udział ponad 140 osób.
Gra realizowana była w ramach IV edycji Akademii Witolda Pileckiego organizowanej przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.