Na parkanie piotrkowskiego Muzeum przy ul. Zamkowej prezentowana jest okolicznościowa wystawa pt. Konstytucja 3 Maja – Duma Piotrkowa. Na sześciu planszach zaprezentowane zostały postacie i wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Znalazły się wśród nich informacje dotyczące Stanisława Konarskiego, który stworzył podwaliny pod kształcenie młodzieży
w duchu odpowiedzialności za losy kraju. Przykładem takich postaw są absolwenci piotrkowskiego kolegium pijarskiego: Tomasz Maruszewski
i Józefem Pawlikowski. Najważniejszą postacią pozostaje jednak związany
z Piotrkowem marszałek Sejmu Wielkiego – Stanisław Małachowski.

Wystawa powstała we współpracy z Biblioteką Sejmową w Warszawie
i Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim prezentowana była wcześniej w piotrkowskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki. Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły mgr inż. Małgorzaty Zimnej i opiekunki biblioteki Marioli Sobczyk, przeprowadzona została też prelekcja poświęcona okolicznościom uchwalenia Konstytucji oraz roli piotrkowian w tym wiekopomnym dziele reform.