W związku z przypadającym w dniu 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej na parkanie piotrkowskiego Muzeum prezentowana będzie wystawa pn.: „Katyń – pro memoria”. Upamiętnia ona nie tylko piotrkowskie ofiary zbrodni, ale także wskazuje system decyzyjny władz sowieckich ponoszących za nią odpowiedzialność. Przypomniany został także mechanizm zacierania pamięci o ofiarach zbrodni, których zapomnieć nie wolno.
Jest to niezwykle istotne zwłaszcza obecnie, gdy jesteśmy świadkami polityki wypierania zbrodni ze zbiorowej świadomości. Przykładem jest niedawne zbombardowanie cmentarza w Charkowie-Piatichatkach, na którym spoczywają polscy oficerowie – ofiary zbrodni katyńskiej, czy zbrodnie ludobójstwa popełnione na ukraińskiej ludności cywilnej, o których świadczą masowe groby ofiar zamordowanych przez żołnierzy rosyjskich w Buczy i Borodziance. W tym kontekście wcześniejsze doprowadzenie przez władze Federacji Rosyjskiej do zlikwidowania Stowarzyszenia Memoriał, zajmującego się propagowaniem wiedzy o ofiarach represji radzieckich i rosyjskich, zdaje się być przemyślanym
i celowym działaniem. Wystawa dostępna jest dla zwiedzających przez cały kwiecień 2022 r.