Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do zapoznania się z plenerową wystawą pt. „Piotrkowskimi ścieżkami do niepodległości. Legiony Polskie w Piotrkowie 1914-1917”. Ekspozycja ukazuje rolę Piotrkowa w okresie I wojny światowej jako prężnego ośrodka niepodległościowego, którego filarem były Legiony Polskie. Na wystawie przybliżone zostały dzieje formacji legionowych przebywających w tym okresie w Piotrkowie, m. in. Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, Komendy Legionów Polskich, Komendy Grupy Legionów Polskich, 4 pułku piechoty III Brygady Legionów Polskich, 6 pułku piechoty III Brygady Legionów Polskich, pododdziałów kawalerii oraz artylerii legionowej. Oprócz archiwalnych fotografii, można zapoznać się także z wykazem legionistów z Piotrkowa i okolicy.
Wystawa przygotowana została w ramach projektu „Piotrkowskimi ścieżkami do niepodległości”, który dofinansowany został ze środków Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017-2021, w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Ekspozycja będzie prezentowana do 30 listopada 2017 r. na parkanie Klasztoru OO. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Słowackiego 2.