Życie codzienne ludności polskiej w Piotrkowie w latach 1939-1944

Życie codzienne ludności polskiej w Piotrkowie w latach 1939-1944 Zanim Niemcy zaatakowali Polskę, w sztabie generalnym dowództwa niemieckiego powstał projekt, aby w chwili wejścia wojsk niemieckich na tereny polskie, administracja oraz sądownictwo zajętych obszarów zostało podporządkowane wojsku. Wytyczne odnoszące się do zakresu i sposobu funkcjonowania administracji wojskowej na terenach okupowanych zostały doprecyzowane w rozkazie Adolfa Hitlera z dnia 8 września 1939 roku. Całość władzy miała początkowo spoczywać w rękach dowódcy Armii Wschód, a tereny zajęte przez wojsko niemieckie miały być podzielone na cztery okręgi wojskowe, których struktura obejmowała sztab dowodzenia, administracji oraz zarząd cywilny. Szefowie pionu cywilnego mieli podlegać...

Read More