Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego - podsumowanie