80. rocznica utworzenia getta w Piotrkowie Trybunalskim