Usługi muzealne

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim oferuje swoim odbiorcą różne formy działalności:

  1. Lekcje i warsztaty muzealne
  2. Organizację sesji, sympozjów, konferencji i spotkań rocznicowych
  3. Udostępnianie zbiorów biblioteki muzealne
  4. Konsultacje z zakresu historii Polski, historii regionu, nauk pomocniczych historii, sztuki, archeologii i etnografii
  5. Spotkania z ciekawymi ludźmi i promocje książek
  6. Koncerty kameralne i jazzowe
  7. Sprzedaż wydawnictw regionalnych, katalogów i folderów wystaw.

CENNIK:

Bilet wstępu do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim na wystawy stałe i czasowe:

-ulgowy: 2 zł.
-normalny: 3 zł.
-rodzinny: 6 zł.
-w niedzielę wstęp do Muzeum jest bezpłatny

Bilet ulgowy przysługuje:

-młodzieży szkolnej i akademickiej za okazaniem legitymacji;
-emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji;
-osobom ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem za okazaniem legitymacji lub stosownego orzeczenia;
-członkom stowarzyszeń kulturalnych.

Z opłat za wstęp do Muzeum zwalnia się:

-dzieci do lat 3;
-pracowników muzeum (na podstawie ważnej legitymacji);
-członków władzy wykonawczej i uchwałodawczej powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrków Trybunalski;
-honorowych obywateli miasta Piotrków Trybunalski;
-członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
-nauczycieli sprawujących opiekę nad grupami młodzieży szkolnej (1 opiekun na 15 osób);
-osoby fizyczne odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”;
-rodziny wielodzietne posiadające Kartę Programu „Rodzina +4”;
-opiekunów grup zorganizowanych powyżej 15 osób.

Opłata za lekcje muzealną od jednego uczestnika: 1,50 zł.

Opłata za warsztaty edukacyjne oraz plastyczne od jednego uczestnika: 5 zł.

Opłata za przewodnika muzealnego dla grup zorganizowanych: 15 zł.

Opłata za przewodnika muzealnego dla osób indywidualnych: od pon. do pt.: 20 zł; sob.-ndz. 25 zł.

 

 

Instagram

Follow Me!

Brak ciastecza