Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim


muzeum

Ogłoszenie o postępowaniu o wartości liczonej w złotych polskich, nieprzekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro w formie publicznego zaproszenia do składania ofert na:
Renowację elewacji kaplicy grobowej Burghardów na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim.


Informacja o zawarciu umowy